q Kvalitet och garanti - Måleritjänst Ulf Björk AB

Kvalitet och garanti

Karlskogas äldsta målerifirma

Kvalitet och garanti

Måleritjänst har levererat kvalitativa måleritjänster till Karlskoga med omnejd i över 40 år. Vi är stolta över vårt hantverksarbete och sätter stor vikt vid service och kvalitet.

Nöjd-Kund-Garanti – Att köpa måleritjänster av oss som medlem i Måleriföretagen har nu blivit ännu tryggare.

För privatpersoner finns redan konsumenttjänstlagen som skydd för dina rättigheter, men till skillnad mot vad många tror finns ingen lagstadgad garanti i konsumenttjänstlagen. Vi erbjuder därför en utökad garanti på våra arbeten – Måleriföretagens egen Nöjd-Kund- Garanti. Garantin syftar till att ge dig som kund trygghet och garanterad hög kvalitet.

Vad garantin innebär för dig som konsument:

  • Två års garanti på utfört måleriarbete
  • Opartisk besiktning
  • Att eventuella fel och brister, som påvisas vid den opartiska besiktningen, blir åtgärdade av respektive medlemsföretag eller genom Nöjd-Kund-Garantins försorg. Genom denna extra trygghet tillförsäkras du att ett eventuellt bristfälligt arbete åtgärdas.