Företagskunder

Måleritjänst Ulf Björk AB är ett familjeföretag i andra generationen. Vi har gett färg åt Karlskoga i mer än 30 år. Ett komplett måleri som erbjuder god service, kvalitet och leveranssäkerhet. Vi är medlemmar i Målarmästarnas Riksorganisation och lämnar självklart garanti på jobben. Naturligtvis utför vi alla typer av måleriarbeten, stora som små, allt ifrån mindre renoveringsarbeten till större entreprenader. Vi jobbar med såväl nybyggnation som ombyggnation.

Måleritjänst arbetar efter ett kvalitets- och miljölednings- system framarbetat av Målarmästarna och följer kraven i ISO 14001:2004, ISO 9001:2000 och AFS 2001:1. Vi utför tjänster åt kommunen, bostadsföretag, lokala entrepre- nörer, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och privat- personer.

Exempel på arbeten som vi utför är traditionellt måleri, dekorationsmålning, färgsättning, klottersanering, klotter- skydd, tvättning av byggnader och fönsterrenovering.

När det gäller färgsättning kan vi även hjälpa till att ta fram förslag på textil, golvmaterial, kakel, klinker och belysning m.m. Vi kan hjälpa till med alla typer av färgsättning invändigt och utvändigt. T ex trapphus, kontor, konferens- lokaler, restauranger, skolor samt utvändiga fasader och detaljer.