Miljö

Under flera års tid har vi i branschen arbetat för att få fram bra alternativ på miljövänliga pro- dukter. Nu ser vi resultatet, färgfabrikanterna har kommit mycket långt och produkterna blir bara bättre och bättre. Vi som användare vill också dra vårt strå till stacken. Sedan 1999 arbetar vi efter ett miljöledningssystem framarbetat av Målar- mästarna enligt ISO 14001.

Vi väljer i samverkan med beställare färger och annat material som förskönar och ger objektet lång hållbarhet med liten påverkan på miljö och hälsa under arbetet. Vi skall uppfylla kraven som gäller vid Målaremästarnas miljöcertifiering och skall därmed också arbeta förebyggande för att minska miljöpåverkan och alltid försöka att förbättra oss. Vi följer de lagar som gäller för miljöskydd. Vi skall hushålla med resurser, vatten och energi. Vi skall även begränsa uppkomsten av avfall och tillse att avfall som kan återvinnas sorteras. Vi strävar också efter att minska utsläpp av lösningsmedel.